شنبه 28 07 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 28 مهر 1397

1 8.jpg

‍برگزاری کارگاه ارتقای مهارتهای اجتماعی در جوانان

واحد سلامت نوجوانان. جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان، امروز 5 دیماه، اقدام به برگزاری کارگاه " آشنایی با مهارتهای اجتماعی در جوانان" با حضور دکتر زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه نمود.

در این کارگاه که جهت نمایندگان دانشگاههای (هنر. صنعتی . پیام نور. آزاد. اصفهان. غیرانتفاعی. علوم پزشکی ) و نیروهای مسلح (ارتش . سپاه. نیروی انتظامی) و کارشناسان سلامت نوجوانان . جوانان و مدارس استان اصفهان برگزار شد، شرکت کنندگان با ابعاد روابط اجتماعی موثر در جوانان، تعریف روابط اجتماعی سالم، چالش های پیش رو در ارتباط سالم در جوانان، مزایای ارتباط سالم و مهارت آموزی در خصوص پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز آشنا شدند.