پنج شنبه 28 06 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 28 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

برگزاری كنفرانس يك روزه پزشكي قانوني ( اولويت ملي ) در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، كنفرانس يك روزه «پزشكي قانوني( اولويت ملي )» را با همكاري انجمن علمي علوم آزمايشگاهي و با هدف ارتقاء سطح علمي شركت كنندگان در مورد پزشكي قانوني و قوانين شكايت و رسيدگي به آن برگزار نمود.

در این همایش که با حضور بيش از 250 نفر مشمولين آموزش مداوم در تالار محسن ابن علي(ع) برگزار گرديد، دكتر حسين افريچه، دكتر آرش قدوسي، دكتر افشين جلالي و دكتر فردين مرداني از متخصصين پزشكي قانوني و  فروزان عبدالهي كارشناس ارشد پرستاري پيرامون پزشكي قانوني و آشنايي با سطح مسوليت پزشكي قانوني، شكايت و رسيدگي به آن، حقوق گيرندگان خدمت و مراحل تاييد مرگ مغزي مطالبي ارائه كردند.