یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

برگزاری جلسه ژورنال کلاب در دانشکده تغذیه و علوم غذایی

جلسه ژورنال کلاب، سه شنبه 21 آذرماه، با موضوع "محصولات تراریخته، اما و اگرهای ژنتیکی و چالش های کشور در مورد محصولات تراریخته" توسط دکتر پورحسین و با حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن شورای ریاست دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد.

از جمله اهداف تشکیل این جلسه، آگاهی از جدیدترین و مهمترین دستاوردهای علمی و همچنین ارتقاء مهارت های ارزیابی نقادانه مقالات و از نکات برجسته این جلسه یادگیری بر پایه حل مشکل همراه با تعامل ساختار یافته با حضار بود.