یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

استقرار اتوبوس ایدز و اجرای برنامه تئاتر خیابانی در بهارستان

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، از روز سه شنبه چهاردهم لغایت سه شنبه بیست و یکم آذر ماه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر، اتوبوس مشاوره و تست ایدز را در نقاط مختلف شهر بهارستان مستقر نمود.

 در این برنامه آموزش، مشاوره و تست سریع ایدز انجام گرفت و همچنین تعداد زیادی از مراجعین آموزش و مشاوره دریافت کردند.

در این اقدام حدود هزار نفر از مراجعه کنندگان مورد آزمایش قرار گرفتند که یک نفر از آنها مثبت شناسایی شده و برای انجام مراحل بعدی آزمایش به مرکز نواب صفوی ارجاع گردید.

شایان ذکر است پس از مثبت شدن رپید تست ایدز، دو مرحله دیگر آزمایش الایزا و الایزای نسل چهار انجام می شود و در صورت مثبت شدن هر سه مرحله فرد به صورت محرمانه بیمار تلقی شده و به صورت رایگان تحت درمان قرار می گیرد.

همچنین در محل میدان ولی عصر بهارستان اتوبوس ایدز و تئاتر خیابانی با هم برگزار گردید.