یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

گسترش همکاری بین ایران و ایتالیا در زمینه آموزشی و پژوهشی

روز سه شنبه 21 آذرماه، جلسه مشترکی میان معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین امور بین الملل دانشگاه با پرفسور ناکارلا از دانشگاه بلونیای ایتالیا برگزار شد.

 در این جلسه درباره همکاری مشترک بین المللی در حیطه آموزش دانشجو، میان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و برخی دانشگاههای مطرح در ایتالیا مذاکراتی صورت گرفت و طرفین در مورد بسترسازی جهت ایجاد دوره های مشترک آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت، تبادل استاد و دانشجو و زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی در برخی رشته های تخصصی تبادل نظر نمودند.