یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

اهدای عضو، اهدای زندگی

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان شكراله فاتحي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

 شكراله فاتحي پيكاني 26 ساله، كه بر اثر خونریزی مغزی در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي، روز سه شنبه بيست و يكم آذرماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد و دو كليه اهدايي نامبرده در مراكز آموزشي درمانی الزهرا (س) و نور و علی اصغر(ع) به سه بيمار در ليست انتظار، پيوند شد.