شنبه 16 01 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 16 فروردين 1399

9.jpg

پلمب یک رستوران و معدوم سازی 130کیلو گرم گوشت کبابی فاسد

کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دواصفهان، در روز بیست و یکم آذرماه طی بازدید از یک رستوران و فست فود واقع در سپاهان شهر، مقدار 130کیلو گرم گوشت کبابی فریز شده با علایم فساد محرز

و همچنین مقدر 60 کیلو گرم مرغ منجمد شده و تاریخ گذشته را از دسترس مصرف کننده خارج و معدوم نمودند.

گفتنی است مرغهای منجمد برای استفاده از ضایعات آنها برای تهیه همبرگر استفاده می شده است.

همچنین طی اقدامی دیگر، یک مغازه تهیه و توزیع فلافل به علت عدم رفع نواقص بهداشتی پلمب و برای پیگیری به مراجع قانونی ارجاع داده شد.