جمعه 27 07 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 27 مهر 1397

1 12.jpg

موفقیت کشوری بهداشت محیط اصفهان

در بیستمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بهداشت محیط ایران که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد، از سه برگزیده نمونه اجرایی بهداشت محیط کشور، دو نفر از استان اصفهان انتخاب شدند.

این همایش که، سه شنبه هفتم آذرماه به مدت سه روز و با حضور گسترده میهمانان داخلی و خارجی، در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد، در حالی به کار خود پایان داد که از سه برگزیده نمونه اجرایی بهداشت محیط کشور در این مراسم دو سهم آنها از استان اصفهان بود.

گفتنی است مهندس میرجهانیان کارشناس ارشد و مسئول بخش مواد غذایی گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت استان و نیز مهندس طاهری کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 2، دو تن از این برگزیدگان بودند.

لازم به ذکر است در ارزیابی که در همایش سالانه بهداشت محیط امسال صورت پذیرفت، عملکرد مرکز بهداشت استان و همچنین مرکز بهداشت شماره دو، سطح عالی معرفی شدند و از هر یک از این دو واحد فعال ترین پرسنل آن ها انتخاب و به عنوان برگزیده کشوری معرفی شدند.