جمعه 27 07 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 27 مهر 1397

1 7.jpg

دستورالعمل برخورد با حوادث شیمیایی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

مرکز مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به ضرورت آمادگی و برخورد با حوادث CBRNEو افزایش دانش و مهارت پرسنل حوزه سلامت در برخورد با حوادث شیمیایی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن و مشتقات آن، دستوالعمل ارائه خدمات

پیش بیمارستانی و بیمارستانی به مصدومان حوادث آن، که با حضور و نظارت اساتید برجسته و کارشناسان ذیربط تهیه و تنظیم شده است را به شرح زیر اعلام نمود:

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز منواکسیدکربن

چارت منواکسید کربن نهایی

http://webda.mui.ac.ir/images/pdf/chco2.pdf