جمعه 27 07 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 27 مهر 1397

1 8.jpg

کسب موفقیت کشوری توسط واحد بهداشت محیط اصفهان

طی برگزاری بیستمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بهداشت محیط ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد، در روزهای هفتم تا نهم آذر ماه، از سه برگزیده نمونه اجرایی بهداشت محیط کشور که انتخاب و معرفی شدند تقدیر بعمل آمد که دو تن از آن ها سهم استان اصفهان بود.

مهندس میرجهانیان کارشناس ارشد و مسوول بخش مواد غذایی گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت استان و نیز مهندس طاهری کارشناس مسوول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان به عنوان دو تن از این برگزیدگان معرفی شدند.

شایان ذکر است در سال جاری طی همایش مهم و سالانه بهداشت محیط، عملکرد مرکز بهداشت استان و همچنین مرکز بهداشت شماره دو در سطح عالی ارزیابی گردید و از هر یک از این دو واحد فعال ترین پرسنل آن ها انتخاب و به عنوان برگزیده کشوری معرفی شدند.