جمعه 27 07 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 27 مهر 1397

1 6.jpg

برگزاری جلسه آموزشی روش های نوین اندازه گیری روشنایی در محیط کار

واحد مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، هشتم آذر ماه، جلسه آموزشی روشهای نوین اندازه گیری روشنایی در محیط کار را برای کارشناسان بهداشت حرفه ای رسمی و طرح تحول نظام سلامت برگزار نمود.

 در این جلسه که با حضور چهل نفر از بازرسان این واحد تشکیل شد، مهندس جلوانی کارشناس مسوول بهداشت حرفه ای ضمن بیان انتظارات از کارشناسان بهداشت حرفه ای در خصوص ثبت نتایج، کلیه اندازه گیری های عوامل زیان آور محیط کار در سامانه جامع بازرسی، ماده 105قانون کار را برای بازرسان سلامت کار تبیین نمود.

همچنین مهندس خاکساری کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان موارد مرتبط با روش های نوین اندازه گیری روشنایی و درخشندگی در محیط کار را به روش های ایستگاه بندی و الگویی برای شرکت کنندگان در جلسه تدریس کرد.

گفتنی است در انتهای این جلسه نامه اداری تبیین و اطلاع رسانی ماده 105قانون کار به امضای کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای رسیده و بر اجرای این ماده قانونی تاکیدات لازم از جانب مسوول واحد صورت پذیرفت.