جمعه 27 07 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 27 مهر 1397

1 8.jpg

برگزاری کارگاه اهداف پایدار توسعه سلامت

انجمن دانشجویان داروسازی ایران شاخه اصفهان (IPHSA) اقدام به برگزاری کارگاه اهداف پایدار توسعه سلامت در آذر ماه سال جاری به مدت 6 ساعت در کلاس شهید خرازی دانشکده داروسازی نمود.

این کارگاه بعد از برگزاری کارگاه اهداف توسعه پایدار سلامت در تهران و کنگره بین المللی دانشجویان داروسازی در تایوان و به منظور تشریح اهداف مورد نظر در کارگاه و کنگره مذکور تشکیل شد.

شاین ذکر است در این کارگاه ارائه مطالب توسط اعضای انجمن خانم ها: مینو مظاهری، زهرا امیری و مهتاب فلک افلاکی انجام شد.