چهارشنبه 23 08 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 23 آبان 1397

1 3.jpg

غربالگری پدیکلوز در کانون حمایت از کودکان مهر زنده رود

تیم بررسی و درمان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، ۲۵ و ۲۶ مهرماه، به منظور غربالگری پدیکلوز سر کودکان، در کانون حمایت از کودکان زنده رود واقع در منطقه دارک حاضر و به بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی موجود کلیه کودکان کانون از نظر پدیکلوز پرداختند.

 این تیم که شامل پزشک مسئول واحد بیماری ها، پزشک اپیدمیولوزیست مرکز، کارشناس بهداشت محیط و  مراقبین سلامت و کارشناس برنامه پدیکلوزیس بودند ضمن معاینه سر کودکان و شناسایی موارد آلوده به آموزش والدین این کودکان جهت پیشگیری و درمان پرداختند.

گفتنی است کودکان و والدین در صورت آلوده بودن به پدیکلوز سر تحت درمان قرار گرفته و بر درمان همزمان کودکان و والدین و سایر افراد خانواده آنها تاکید گردید. در این برنامه کلیه مربیان کودکان نیز آموزش های لازم را در زمینه شپش سر فراگرفتند.