یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

اعلام فراورده های غذایی غیر مجاز از سوی سازمان غذا و دارو

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی را که فاقد مجوز بهداشتی بوده یا اقدام به جعل مستندات نموده اند، اعلام کرد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای فرآورده های غذایی آﺑﻠﯿﻤﻮ با نام تجاری "ﮔﻞ اﻓﺸﺎن"، ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻟﯿﻘﻮان با نام تجاری "ﺧﺎﻟﻖ ﭘﻨﺎه"، ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان با نام تجاری "ﺳﻮﭘﺮ ﻟﯿﻘﻮان دوﻟﺠﯿﻦ"، ﻟﻮاﺷﮏ  ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺮﻫﺎم ﺗﺮش با نام تجاری  "آي ﺗﺮش" و ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻬﻮه ﺳﺒﺰ  Green coffee با نام تجاری "Slim & health"    را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز معرفی کرد.

در این اطلاعیه همچنین محصولاتی چون ﺷﮑﺮ با نام تجاری "ﺷﻬﺪﻧﯽ"، ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان با نام تجاری "ﻟﯿﻘﻮان"، وﯾﻔﺮ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ زﻧﺠﺒﯿﻞ با نام تجاری "ﮐﺮﯾﻠﻮ  CRILLOO"، آﺑﻨﺒﺎت ژﻟﻪ اي ﻣﯿﻮه اي با نام تجاری "ارس ﮐﯿﻮي"، ﻋﺮق ﭼﻬﻞ ﮔﯿﺎه و 27 ﮐﺎﺳﻨﯽ با نام تجاری "ﮔﻞ اﻧﺪام"، قند و ﺷﮑﺮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت با نام تجاری "ﺳﻮرن"، ﻧﻤﮏ ﯾﺪدار با نام تجاری "واد"، ﻋﺮق ﺑﻮﻣﺎدران ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ اﺣﯿﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﮔﺰ 12 درﺻﺪ رژﯾﻤﯽ ﺑﺪون ﻗﻨﺪ و گز 28 درﺻﺪ ﻣﻐﺰ با نام تجاری "شرنی" به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلام اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می‌کنند خواست که معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام لازم را به عمل آورند.

بنا بر این گزارش، شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان‌های عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اعلام شده است.