سه شنبه 03 07 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 03 مهر 1397

19119.jpg

منع تجویز داروهای خارج از فهرست داروهای ایران

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام نمود: تجویز هرگونه داروی خارج از فهرست داروهای ایران ممنوع می باشد.

دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در این خصوص تصریح کرد: فهرست داروهای ایران مبنای تولید، واردات، عرضه و توزیع داروها در بازار دارویی کشور می باشد و از آنجا که شرکت های دارویی و داروخانه های کشور طبق قانون، مجاز به توزیع و عرضه داروهای خارج از این فهرست نیستند، تجویز داروهای خارج از فهرست توسط بعضی از همکاران پزشک باعث سرگردانی بیماران در تهیه این نوع داروها و همچنین بروز کمبودهای غیر واقعی در بازار دارویی کشور خواهد شد.

وی اضافه نمود: علاوه بر این طبق بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تجویز داروهای خارج از فهرست تخلف محسوب می گردد.

دکتر اصغری در ادامه تاکید نمود: کلیه پزشکان و انجمن های علمی و تخصصی پزشکی تحت پوشش دانشگاه ها موظفند به منظور جلوگیری از سرگردانی بیماران، از تجویز هرگونه داروی خارج از فهرست داروهای ایران خودداری نمایند.

رییس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ادامه داد: دبیرخانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران آمادگی دارد پیشنهادات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را در مورد حذف داروهای موجود و یا اضافه کردن داروهای جدید به فهرست رسمی دریافت و بررسی نماید.

لازم به ذکر است فهرست روزآمد داروهای ایران از طرق صفحه رسمی سازمان غذا و دارو به آدرس www.fda.gov.ir/item/463قابل دسترسی می باشد.

شایان ذکر است بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بیانگر این مطلب است که: فهرست داروهای ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر ۳ ماه یکبار تدوین و منتشر می گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد، به مجازات های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محکوم می شود.