سه شنبه 03 07 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 03 مهر 1397

----18.jpg

آغاز اجرای فاز اول طرح شناسایی و بازدید از کارگاه سند بلاستینگ

در راستای اجرای طرح کشوری بیماریابی سیلیکوزیس و کنترل و کاهش میزان مواجهه کارگران کارگاههای سند بلاستینگ با عامل زیان آور گردوغبار سیلیس، طرح شناسائی و بازدید تخصصی از کارگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای درگیر طرح، آغاز گردید .

با توجه به عامل زیان آور گردوغبار سیلیس و میزان بالای مواجه برای کارگرانی که در حین عملیات سندبلاست دراین کارگاهها بوجود می آید، در فاز اول اجرای طرح، کارگاه ها مورد شناسائی و بازدید قرار گرفته و در فاز دوم طرح، نمونه برداری و سنجش میزان این آلاینده و مقایسه آن با استاندارد در برخی از کارگاه ها صورت خواهد گرفت.

همچنین در فاز سوم و پایانی، انجام معاینات تخصصی طب کار کارگران این کارگاهها و بیماریابی سیلیکوزیس در طب کار تخصصی شهید نواب صفوی تحت پوشش این مرکز انجام خواهد شد.
شایان ذکر است هماهنگی و تعامل لازم با صنف شیشه و آئینه در طول اجرای فازهای اول تا سوم  اجرای طرح در حال انجام می باشد.