شنبه 29 07 1396

آخرین بروز رسانی : شنبه, 29 مهر 1396

1 4.jpg

نمایه سازی پنجمین شماره از جلد دوازدهم مجله علمی – پژوهشی در سال 2017 (RPS) دانشکده داروسازی

پنجمین شماره از جلد دوازدهم مربوط به سال 2017 مجله علمی – پژوهشی دانشکده داروسازی (Research in Pharmaceutical Scienceres-RPS) بر روی سایت مجله به نشانی www.rps.mui.ac.ir نمایه شده است.

علاقمندان می توانند برای مشاهده مقالات مندرج در این دو شماره و همچنین شماره های قبلی به سایت مذکور مراجعه نمایند.