سه شنبه 03 07 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 03 مهر 1397

----18.jpg

بازدید معاون و قائم مقام درمان از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان

شنبه  15 مهرماه، دکتر کلیدری معاون درمان دانشگاه بهمراه دکتر گنجی قائم مقام درمان با حضور در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان از واحدهای مختلف این مرکز بازدید نمودند. 

در این بازدید دکتر کلیدری در جمع پرسنل ضمن عرض خسته نباشید به کلیه واحدهای ستادی و عملیاتی اورژانس، ارزش این شغل و زحمات پرسنل اورژانس 115 را غیر قابل توصیف بیان کرد.
گفتنی است در این بازدید قاسمی ریس اداره اورژانس پیش بیمارستانی استان ضمن ارایه وضعیت موجود اورژانس به ارایه گزارش عملکرد واحدهای این مرکز پرداخت و در پایان از خودروی فرماندهی ارتباطات، آمبولانس های تخصصی روان ،  CBRN و اتوبوس آمبولانس اورژانس توسط معاون درمان بازدید بعمل آمد.