یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

1 8.jpg

برگزاری کارگاه کشوری تکامل کودکان

معاونت بهداشتی دانشگاه، 19 و 20 شهریور ماه، کارگاه آموزشی تکامل کودکان را جهت پزشکان معین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در محل هتل چهل پنجره برگزار نمود.

در این جلسه که با حضور رییس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولین معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان و کارشناسان سلامت کودکان معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید، سخنرانان به ارایه ساختار و محتوای آزمون تشخیصی بیلی 3 و کلیات آزمون تشخیصی و شاخص های خطر تکاملی پرداختند.

همچنین در این کارگاه کشوری اهمیت غربالگری، ارجاع و مداخلات زود هنگام در اختلالات تکاملی حوزه مراقبت های کودکان مورد تأکید قرار گرفت و تست تشخیصی بیلی 3 به عنوان استاندارد طلایی تشخیص اختلالات تکاملی توسط اساتید کشوری آموزش داده شد.