جمعه 26 05 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 26 مرداد 1397

1 9.jpg

برگزاری جلسه آموزشی ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستانها و صنایع

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، با همکاری واحدهای ستادی بهداشت حرفه ای و مبارزه با بیماری های مرکز، یکشنبه 19 شهریورماه، کارگاه آموزشی با موضوع رویکردهای نوین آموزشی در خصوص ایدز را در سالن اجتماعات مرکز برگزار نمود.

در این کارگاه آموزشی که در قالب آموزش همسانان(Peer Education)  ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع و بیمارستان ها برگزار گردید، ضمن آموزش کامل تغییرات جدید در شیوه آموزش ایدز، به تبادل اطلاعات در این زمینه نیز پرداخته شد.

در ادامه مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و پایگاه های مشاوره و انجام تست سریع ایدز که به تازگی دایر شده اند معرفی گردید.

گفتنی است به منظور اثربخشی بیشتر مباحث ارائه شده و انجام فعالیت های آموزشی در محیط کار، بسته های کامل آموزشی شامل کتاب، پمفلت آموزشی، دفترچه یاداشت با پیام های آموزشی ایدز و فرم های اطلاع رسانی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.