چهارشنبه 30 03 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 30 خرداد 1397

1 1.jpg

اهدای عضو اهدای زندگی

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان معصومه محمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، معصومه محمدي 14 ساله، كه بر اثر خونريزي مغزي در بيمارستان گلديس شاهين شهر  بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز جمعه هفدهم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. گفتنی است،كبد و دوکليه اهدايي نامبرده به به سه بيمار نیازمند عضو، پیوند گرديد.