چهارشنبه 30 03 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 30 خرداد 1397

1 9.jpg

بازدید کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه

در راستای ارتقاء اجرای مقررات بهداشتی بین المللی (IHR)مبادی ورودی کشور و بر اساس نامه مرکز بهداشت استان، هیأتی ارزیاب از سازمان جهانی بهداشت و کارشناسان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،

با همراهی دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و مسئولین و کارشناسان مرکز بهداشت استان و مرکز شماره یک اصفهان از پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه و ارگان های مستقر در فرودگاه از جمله اورژانس، شرکت های هواپیمایی و ... بازدید بعمل آوردند.

گفتنی است در این بازدید مسئولین از نحوه ارائه خدمات و روند اجرای برنامه های مراقبت و پیشگیری بیماری های واگیر از جمله آنفلوآنزا، کورونا ویروس  و .....  ابراز رضایت نمودند.