چهارشنبه 30 03 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 30 خرداد 1397

1 9.jpg

برگزاری دو کارگاه آموزشی در مرکز جامع تکامل کودکان اصفهان

دو کارگاه آموزشی شناسایی اختلالات تکاملی در کودکان زیر 5 سال و غربالگری تکامل کودکان، پنج شنبه نهم شهریورماه، ویژه پزشکان معین شهرستان های تابعه دانشگاه در محل مرکز جامع تکامل کودکان اصفهان برگزار گردید.

 در کارگاه یک روزه شناسایی اختلالات تکاملی در کودکان زیر 5 سال، که با هدف توانمند نمودن پزشکان معین در شناسایی مشکلات تکاملی کودکان و انجام مداخلات زودهنگام برای آنان برگزار گردید، دکتر یقینی فوق تخصص نورورلوژیو مدیر علمی مرکز جامع تکامل کودکان و همچنین اعضای هیأت علمی دانشکده توانبخشی که سوپروایزرهای آموزشی مرکز جامع تکامل کودکان هستند، ضمن آموزش تئوری در خصوص مشکلات شایع تکاملی کودکان، به ارائه آموزش عملی نیز به پزشکان در خصوص نحوه شناسایی و اقدامات مداخله ای پرداختند. در پایان پس آزمون از حاضرین گرفته شد.

در کارگاه اموزشی غربالگری تکامل کودکان، نیز که با هدف بالابردن سطح آگاهی پزشکان معین در برنامه تکامل کودکان برگزار شد، ابتدا دکتر یقینی در خصوص اهمیت غربالگری تکامل و اختلالات شناختی و حرکتی مطالبی را عنوان نمود.

سپس خانم دکتر کاظمی سوپروایزر آموزشی گفتار درمانی، آقای آزادی سوپروایزر آموزشی کار درمانی و دکتر طالبی مدیر گروه و سوپروایزر آموزشی شنوایی سنجی، مشکلات تکاملی کودکان را بر اساس حیطه های پرسشنامه ASQ  مطرح نموده و در ادامه درخصوص سه مورد کودک در کلینیک های مرکز به صورت عملی پرسشنامه  ASQتکمیل و نحوه ارجاع، پیگیری و درمان آنان توسط اعضا و شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت.