سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

1.jpg

اجرای طرح ایراپن "غربالگری شاخص های آنتروپومتری، قند، چربی و فشارخون" در مسجد جامع رهنان

مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت رهنان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، چهارم و پنجم شهریور ماه، تحت اجرای طرح ایراپن برای افراد 30 تا 70 سال، یکصد نفر از نمازگزاران را با اندازه گیری آنتروپومتری و آزمایش قند، 

چربی و فشارخون در محل مسجد جامع  بررسی و مورد معاینه قرار دادند.

در این طرح که با هماهنگی هیات امناء مسجد جامع انجام گرفت، برای افراد و مراجعین معاینات اولیه شامل قد، وزن، دور کمر، بررسی های تغذیه ای، استعمال دخانیات و فعالیت بدنی صورت گرفت.

سپس آزمایش تعیین میزان قند با دستگاه گلوکومتر و آزمایش چربی با دستگاه لیپیدپرو توسط مراقبین سلامت (خانم ها براتی، ناصری، زبیری و مختاری و آقایان پرنده، خلیلی، میرزائیان و باصری) اندازه گیری شد.

گفتنی است افراد پر خطر به منظور تشکیل پرونده الکترونیک و انجام سایر معاینات و مراقبت ها به مرکزخدمات جامع سلامت رهنان ارجاع داده شدند.

لازم به ذکر است که اجرای طرح ایراپن در مرکز خدمات جامع سلامت رهنان همه روزه برای افراد سی تا هفتاد سال انجام می گیرد.