شنبه 27 08 1396

آخرین بروز رسانی : شنبه, 27 آبان 1396

1 7.jpg

تجلیل از حمایات بی شائبه دکتر صدرالسادات معاون توسعه وزیر بهداشت در جشنواره عمران سلامت اصفهان

در جشنواره عمران سلامت اصفهان لوح سپاس و مدال افتخار حامی سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط دکتر چنگیز به دکتر سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به دلیل حمایت ها و پشتیبانی های ایشان در راه سازندگی حوزه سلامت استان به وی تقدیم گردید.