چهارشنبه 27 04 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 27 تیر 1397

4bmzbbd6f1def7th9a_800C450.jpg

برگزاري جلسه آموزشی با موضوع "شغل آبکاری و مخاطرات آن در محیط کار" و "سم شناسی مواد مورد استفاده در آن شغل"

واحد بهداشت حرفه اي مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت کوجان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز چهار شنبه هجدهم مرداد ماه، اقدام به برگزاري كلاس آموزشي در زمینه ‌آشنایی با شغل آبکاری و مخاطرات آن 

در محیط کار و همچنین سم شناسی مواد مورد استفاده در آن شغل نمود.

در این جلسه آموزشی که کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز خدمات جامع سلامت کوجان، محمودآباد، دهنو ، عاشق آباد و مسعودیه حضور داشتند، کلیه مخاطرات و بیماری های مرتبط با شغل آبکاری برای کارشناسان حاضر در جلسه توضیح داده شد و به سوالات آنان در این خصوص پاسخ های مناسب ارایه گردید.