چهارشنبه 27 04 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 27 تیر 1397

4bmzbbd6f1def7th9a_800C450.jpg

ترمیم موفقیت آمیز دیسکسیون قوس و آئورت سینه ای به روش hybrid در مرکز چمران

عمل ترمیم دیسکسیون قوس و آئورت سینه ای به روش hybrid ( آندوواسکولار و جراحی)در بیمارستان شهید چمران اصفهان با موفقیت انجام شد.

 بیمار که مردی  ۴۶ ساله مبتلا سندرم مارفان بود و چهار سال قبل به دلیل دیسکسیون تیپ A عمل جراحی و تعویض دریچه آئورت و قسمتی از آئورت صعودی برای وی انجام شده بود، مجددا به دلیل ایجاد پیشرفت دیسکسیون به قوس آئورت سینه ای و شکمی و نیز ایجاد عوارض مختلف همراه با درد، فشار خون بالا به مرکز آموزشی درمانی شهید چمران مراجعه و بستری گردید.

پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد دیسکسیون به تمام  شاخه ای قوس آئورت پیشرفت کرده که با قرار گرفتن بیمار در سرویس دکتر سعیدی فوق تخصص جراحی قلب، طی یک مرحله عمل باز گرافت؛ از تنه آئورت گرفته و روی شاخه های ساب کلاوین راست و کاروتید دو طرف زده و سپس در مرحله بعدی در یک عمل ۴ ساعته به روش آندوواسکولار تحت بیهوشی عمومی و از طریق آرتریوتومی فمورال چپ ابتدا لومن کاذب ساب کلاوین چپ آمبولیزه شد.

سپس بدون اینکه به دریچه مصنوعی آئورت بیمار آسیبی وارد شود، دیستال آئورت صعودی، قوس و ابتدای آئورت نزولی به روش آندوواسکولار توسط تیم دکتر علیرضا خسروی فلوعبارتند از: دکتر علیرضا خسروی فلوشیپ کاردیولوژی تهاجمی، دکتر سید محمود سعیدی  فوق تخصص جراحی قلب، دکتر منصوری فوق تخصص بیهوشی قلب و دکتر هومن دهقان فلوشیپ اکوکاردیوگرافی