چهارشنبه 27 04 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 27 تیر 1397

4bmzbbd6f1def7th9a_800C450.jpg

کشف و توقیف شوینده های غیر بهداشتی در یک انبار فاقد تابلو مشخصات

در روز شنبه چهاردهم مرداد ماه، کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت سهند بهارستان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، اقدام  به کشف و توقیف مقدار دو هزار کیلوگرم انواع شوینده های غیر بهداشتی 

دست و ظروف در یک انبار فاقد تابلو مشخصات در منطقه مرغ نمود.

این کارشناس که به منظور بازرسی مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی به یک انبار نگهداری شوینده مراجعه کرده بود، ضمن کنترل این مواد متوجه گردید که تعدادی از این شوینده ها تاریخ مصرف گذشته، تعدادی تاریخ مخدوش شده و بقیه نیز فاقد مشخصات بهداشتی لازم می باشند.

پس از تنظیم صورتجلسه مربوطه کلیه شوینده های موجود در این انبار توقیف و تا زمان تعیین تکلیف نزد متصدی امانت سپاری شدند.

همچنین پرونده این محل به منظور سیر مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.