چهارشنبه 02 03 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 02 خرداد 1397

1.jpg

مردم نارضایتی از مطب‌ها و کلینیک‌ها را نیز به سامانه ١٩٠ گزارش دهند

دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت درباره نارضایتی مردم و بیماران از برخی بیمارستانهای که زیر مجموعه وزارت بهداشت نیستند از جمله بیمارستانهای تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح اظهار داشت: 

مردم می‌توانند هرگونه نارضایتی از روند درمان در بیمارستانهای خصوصی، دولتی و عمومی، نیروهای مسلح، بانک‌ها، بنیاد شهید، تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های مختلف را به سامانه 190 گزارش دهند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش درباره نقش وزارت بهداشت بر رسیدگی بر تخلفات و کم کاری بیمارستانهای عمومی، نیروهای مسلح، بنیاد شهید، تامین اجتماعی، بانک‌ها و وزارتخانه‌های مختلف توضیح داد: ما شاید نتوانیم به طور مستقیم در این زمینه‌ها ورود کنیم ولی در بحث اعتباربخشی چنین مباحثی می‌تواند بر امتیاز بیمارستانها نقش منفی داشته باشد و این امتیازدهی نیز در اختیار وزارت بهداشت است.

وی ادامه داد: البته سامانه 190 به صورت مستقیم فقط می‌توانند در زمینه بیمارستانهای وزارت بهداشت اقدام کند ولی کم کاری و تخلفات درمانی در بیمارستانهای عمومی، نیروهای مسلح، بنیاد شهید، بانک‌ها، تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های مختلف را به نهادهای نظارتی آنان انتقال می‌دهد.

دکتر زارع نژاد تصریح کرد: همچنین مردم نارضایتی از مطب‌ها و کلینیک‌ها را نیز به سامانه 190 گزارش دهند تا این مشکلات به سازمان نظام پزشکی انتقال داده شود البته در برخی موارد در حوزه مطب‌ها؛ وزارت بهداشت می‌تواند ورود کند ولی در بحث پلمب و صدور حکم باید نظام پزشکی ورود کند.