چهارشنبه 02 03 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 02 خرداد 1397

1.jpg

دو احیا موفق در یک روز

آقای 85 ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت. 

ساعت 00:48  سه شنبه 3 مرداد ماه، در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد که مردی  85 ساله دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده است، لذا بلافاصله یک واحد امدادی از نزدیکترین پایگاه اصفهان بر بالین این مرد حاضر شد.

تکنسین‌های اورژانس، پس از حضور بر بالین بیمار که دارای سابقه بیماری قلبی بود  و کنترل علائم حیاتی وی، به سرعت عملیات احیای قلبی ریوی را بر روی او انجام دادند و پس از مدت 30 دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این مرد را بازگردانند.

این بیمار که جانی دوباره پیدا کرده بود، پس از بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس ۱۱۵ به بیمارستان عیسی بن مریم (ع) اصفهان منتقل شد.

گفتنی است، آقایان اکبر شهبازی و مهدی ایزدی تکنسین‌های فوریتهای پزشکی حاضر در این عملیات احیای موفقیت آمیز بودند.

همچنین زن 75 ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵اصفهان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.
ساعت  10:55 سه شنبه 3 مرداد ماه، در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد که خانم 75 ساله دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده است لذا بلافاصله یک واحد امدادی از نزدیکترین پایگاه اصفهان بر بالین این زن حاضر شد.

تکنسین‌های اورژانس، پس از حضور بر بالین بیمار دارای سابقه سکته مغزی و کنترل علائم حیاتی وی، به سرعت عملیات احیای قلبی ریوی را بر روی او انجام دادند و پس از مدت 25 دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این زن را بازگردانند.

وی افزود: این بیمار که جانی دوباره پیدا کرده بود، پس از بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس ۱۱۵ به بیمارستان عیسی بن مریم (ع) اصفهان منتقل شد.

گفتنی است، آقایان اکبر شهبازی و مهدی ایزدی تکنسین‌های فوریتهای پزشکی حاضر در این عملیات احیای موفقیت آمیز بودند.