شنبه 16 01 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 16 فروردين 1399

10.jpg

واکسیناسیون هپاتیت ب در جمعیت اتباع خارجی زیر ۴۰ سال

در راستای برنامه جامع حذف هپاتیت ب در کشور  و با عنایت به شیوع بالای هپاتیت ب در جمعیت اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران( مجاز و غیر مجاز)، مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نیز همزمان با اجرای این برنامه در کل کشور، 

گروه هدف اتباع غیر ایرانی زیر ۴۰ سال  را در ۳ نوبت بر علیه واکسن هپاتیت ب واکسینه می نماید .

اجرای برنامه واکسیناسیون از ۲۵ مرداد ماه شروع و عملیات بصورت پاسیو انجام می گیرد و تمام مراکز، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت که تحت پوشش آنها جمعیت مهاجرین خارجی می باشد، بعنوان ارائه دهنده خدمت فوق می باشند.

 شایان ذکر است با توجه به جابجایی سریع این جمعیت و امکان خروج این افراد از کشور، برنامه زمانی در جهت تلقیح واکسن در ۳ نوبت به فاصله زمانی حداقل یک ماه انجام و همچنین در زمان تلقیح واکسن، کارت واکسیناسیون با امضاء و مهر پایگاه سلامت / مراقب سلامت تحویل افراد می گردد.