یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

شناسایی و پلمپ مخفیگاه عرضه قلیان

در راستای طرح کشوری جمع آوری قلیان از سطح مراکز شهری و روستایی و اماکن عمومی، واحد بهداشت محیط شماره یک اصفهان با مشارکت پلیس امنیت نیروی انتظامی موفق به کشف و شناسایی محل های عرضه قلیان در منازل که به صورت مخفیانه فعالیت می نمودند گردید.


این افراد غالباً در منازل مسکونی و به دور از چشم بازرسان بهداشت محیط و نیروی انتظامی فعالیت نموده و با نصب دوربین مداربسته در اطراف محل، صرفاٌ مشتریان خود را شناسایی و درب را باز و اقدام به عرضه قلیان و مواد دخانی می نمودند.

گفتنی است بازرسان بهداشت محیط با اخذ حکم ورود از دادستان شهرستان به محل وارد شده و با تنظیم صورتجلسات مربوطه ضمن توقیف قلیان های موجود، محل را پلمپ و شخص متخلف در اختیار مراجع قضایی قرار دادند.
در همین راستا در هفته گذشته بالغ بر یکصد قلیان و مواد دخانی مربوطه ضبط و توقیف گردید.