پنج شنبه 28 06 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 28 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

برگزاری جلسه آموزشی ویژه کلیه مراقبین سلامت با موضوع "کنترل و مراقبت بیماری های واگیر دار"

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، از روز شنبه چهارهم لغایت روز دوشنبه بیست و سوم مرداد ماه، پنج جلسه آموزشی ویژه 480 نفر از مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تحت پوشش این مراکز برگزار نمود.

 

در این جلسات آموزشی پیرامون موضوع کنترل و مراقبت بیماری های واگیر دار (سل، زئونوز، بیماری های منتقله از آب و غذا، مالاریا و پدیکلوز) توسط پزشک اپیدمیولوژیک واحد و کارشناسان برنامه ایمن سازی و برنامه ایدز بحث و سخنرانی شد. همچنین کارگاه عملی نحوه نمونه گیری مالاریا توسط کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر برگزار گردید.