چهارشنبه 02 03 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 02 خرداد 1397

1.jpg

اطلاعیه هیأت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان اصفهان

دکتر حمیدرضا طلوعی رئیس هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان اصفهان، نتیجه این دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان اصفهان را اعلام نمود:

ضمن تشکر از حضور اعضاء محترم سازمان نظام پزشکی در هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان اصفهان، بدینوسیله نتایج شمارش آراء مآخوذه در رشته های شش گانه  در حوزه انتخابی شهرستان اصفهان به شرح ذیل اعلام میگردد.

گروه پزشکی

1-دکتر عباسعلی جوادی

2-دکتر کامران منتظری

3-دکتر فرشته   دانشمند

4-دکتر  آرش   قدوسی

5-دکتر محسن مصلحی

6-دکتر عباسعلی نصر

7-دکتر مهدی سالک

8-دکتر محمد رضا عمرانی

9-دکتر رویا رضوی

10-دکتر حمید صانعی

 گروه دندانپزشکی

1-دکتر عباسعلی خادمی

2-دکتر مصطفی میرقادری

 گروه داروسازی

1-دکتر غلامحسین صادقیان

2-دکتر حسین بانک

گروه مامایی

سرکار خانم مهرانگیز جعفرزاده

گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر محمد حسین بقایی

گروه لیسانسیه پروانه دار

آقای محسن جزایری

بدیهی است نتایج قطعی پس از رسیدگی به شکایت  واصله اعلام خواهد شد.