سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

1.jpg

اجرای طرح کنترل سیلیس درمحیط کار توسط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

تامین حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین و به تبع آن ارتقاء بهره وری و سطح رفاه وآسایش عمومی جامعه و حرکت صحیح و به سوی توسعه پایدار و همه جانبه از اهداف اساسی فعالیتهای بهداشت حرفه ای می باشد .

لذا دستیابی به اهداف فوق الذکر جز با اجرای یک برنامه منسجم و علمی شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور و مخاطره زای محیط کار ممکن نمی باشد .

در همین راستا واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با پیگیریهای انجام شده و پیرو طرح کنترل سیلیس درمحیط کار، در شرکتهای ریخته گری پردیس صنعت کوهپایه و کیمیا چدن اسپادانا اقدام به نصب تهویه مکنده موضعی بالای کوره های ذوب ، همراه با سیستم سیلکون –اسکرابر نمود.

همچنین با تعبیه سیستم حلزونی گردوغبار سیلیس، دود و دمه ناشی از ذوب را در فضای سالن تولید و محوطه اطراف شرکتی را به حداقل ممکن رسانده است.

شایان ذکر است جهت اجرا و بازسازی و ایمن کردن این سالنها بیش از ده میلیارد ریال هزینه شده است.