سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

1.jpg

اهدای عضو اهدای زندگی

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميرحسين فتحيان دستگردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، امیرحسین فتحیان دستگردی 17 ساله، كه بر اثر تصادف در مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز سه شنبه 27 تير ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

 گفتنی است كبد و يك کليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به دو بيمار پيوند شد.

کليه ديگر وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر به يك بیمار پیوند شد.

شايان ذكر است اين عمل پیوندکبد، شانزدهمين عمل پيوند كبد درسال۹۶ مي باشد كه توسط دكتر بهنام صانعي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، انجام گرديده است.