چهارشنبه 02 03 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 02 خرداد 1397

1.jpg

بررسی اثر اسیدهای چرب غیر اشباع (PUFAs) بر فرآیند آپوپتوز در بیماران معده تحت شیمی درمانی

همایون دولتخواه از رساله دکتری تخصصی بیوشیمی (Ph.D) خود تحت عنوان «بررسی اثر اسیدهای چرب غیراشباع (PUFAs) بر فرآیند آپوپتوز در بیماران معده تحت شیمی درمانی» که با راهنمایی دکتر احمد

موحدیان، دکتر محمدحسین صومی و دکتر محمود آقایی انجام شد و به شماره طرح تحقیقاتی 394660 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

طبق آما سال 2015 سازمان بهداشت جهانی سرطان معده پنجمین سرطان شایع و سومین علت مرگ و میر در جهان است. با توجه به مطالعات انجام شده، در سلولهای سرطانی معده مقاومت نسبی به شیمی درمانی دیده می شود. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط تجویز خوراکی اسیدهای چرب امگا با میزان آپوپتوز در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی می باشد. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور بود که گروه هدف آن بیماران مبتلا به سرطان معده می باشند که برای اولین بار شناسایی و تحت شیمی درمانی قرار گرفتند. از بین آنها سی و چهار نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه مورد شامل بیمارانی بودند که بهمراه داروی سیس – پلاتین، کپسول مکمل اسیدهای چرب امگا به میزان 3600 میلی گرم در روز و در طول سه دوره سه هفته ای دریافت کردند. در گروه کنترل داروی سیس – پلاتین بهمراه دارونما به مدت سه دوره سه هفته ای تجویز شد. همچنین نمونه برداری از محل تومور قبل و بعد از شیمی درمانی بیماران انجام شد.

نتایج این مطالعه نشان میدهد که استفاده از اسیدهای چرب امگا به عنوان مکمل همراه با سیس – پلاتین برای تحریک بیشتر بیان ژن و پروتئین کاسپاز 3 و 9، پروتئین های پروآپوپتوتیک، PPAR-g و میزان آسیب به DNA در سلولهای سرطان معده مفید می باشد و در نتیجه، می تواند یک روش درمان مؤثر و جدید برای بیماران مبتلا به سرطان معده برای پاسخ به شیمی درمانی ارائه دهد.