دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

1 8.jpg

کشف و توقیف مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته

کارشناسان بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت سهند بهارستان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، اقدام به توقیف مقدار 1256 کیلوگرم مواد غذایی فاقد مجوز بهداشتی و تاریخ گذشته در جاده مرغ اصفهان نمودند.

این اقدام طی بازدید کارشناس بهداشت محیط از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی جاده مرغ و مراجعه و بازرسی ازیک انبار، متوجه مقادیر زیادی از مکمل های غذایی کودکان با نام تجاری کیت ویت، مکمل های بدن سازی، نوشیدنی با نام کلش و همچنین چسب بانداژ که همگی تاریخ گذشته و فاقد مجوز بهداشتی شد که توسط متصدی نگهداری شده بود.

گفتنی است پس از تنظیم صورتجلسه مربوطه اقلام فوق توقیف و ضمن بارگیری آنها توسط متصدی به مرکز بهداشت شماره دو انتقال و پس از هماهنگی های صورت گرفته با مسئول حراست و معاونت بهداشتی مرکز این محموله به سایت دفن پسماندهای بهداشتی واقع در گردنه زینل انتقال یافت تا با نظارت دقیق کارشناسان بهداشت محیط مرکز از چرخه مصرف خارج و دفن بهداشتی گردد.

همچنین سیر مراحل قضایی پرونده این محل در دست اقدام می باشد.