دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

1 3.jpg

ممانعت از فعالیت یک شعبه از فست فودهای زنحیره ای در مرکز خدمات جامع سلامت سهند بهارستان

در روز سه شنبه بیستم تیر ماه، توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت سهند بهارستان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، از ادامه فعالیت یکی از شعب فست فودهای زنجیره ای جلوگیری بعمل آمد.

این محل که یکی از شعب فست فودهای زنجیره ای بنام و شناخته شده در مرکز تحت پوشش سهند بهارستان بود توسط کارشناس این مرکز مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفته و علیرغم تذکرات بهداشتی از قبل داده شده، متصدی مربوطه نسبت به رفع نواقص تذکر داده شده ، بی توجهی نموده بود.

گفتنی است عدم تهیه کارت تندرستی، عدم رعایت معیارها و موازین بهداشتی در انبار نگهداری مواد اولیه، عدم پیش بینی و تهیه جایگاه مناسب برای نگهداری وسایل شخصی پرسنل و بالاخره عدم رعایت زنجیره سرد در نگهداری مواد غذایی حساس و بالقوه خطرناک باعث گردید که کارشناس بهداشت محیط تصمیم به جلوگیری از ادامه فعالیت این واحد صنفی نموده و پس از تنظیم صورتجلسه قانونی نسبت به غیر فعال سازی و نصب برچسب پلمب بر روی شیر گاز آن اقدام نماید.

همچنین پرونده این واحد فست فود، به منظور سیر مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.