دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

1 7.jpg

انجام غربالگری و رژیم درمانی در فرهنگسرای آفتاب

برنامه غربالگری و رژیم درمانی بانوان مراجعه کننده به فرهنگسرای آفتاب توسط واحد بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت شماره  یک اصفهان و با همکاری مدیریت فرهنگسرا و شهرداری منطقه 3اصفهان 

در این فرهنگسرا برگزار گردید.

در این برنامه پس از اندازه گیری شاخصهای انتروپومتریک( قد ، وزن ،BMI ..... ) مراجعه کنندگان و مشاوره لازم ،جهت واجدین شرایط رژیم درمانی و برنامه غذایی طراحی گردید .

شایان ذکر است با توجه به استقبال مردم منطقه، خصوصا خانمهای خانه دار مقرر شد، بطور هفتگی این فعالیت
در سطح شهرداری منطقه 3  توسط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان اجرا شود.