یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

راهیابی ۳۶ نفر از دانشجویان دانشگاه به مرحله تیمی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

در جریان برگزاری آزمون مرحله انفرادی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در بین ۱۰ منطقه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با راهیابی ۳۶ نفر از دانشجویان خود به مرحله تیمی، خوش درخشید.

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مجموع ۵۰ شرکت کننده در آزمون مرحله انفرادی در حیطه استدلال بالینی ۹ نفر، از حیطه آموزش پزشکی ۸ نفر، از حیطه مدیریت نظام سلامت ۶ نفر، از حیطه فلسفه پزشکی ۵ نفر و از حیطه تفکر علمی در علوم پایه ۸ نفر موفق به راهیابی به مرحله تیمی آزمون این دوره از رقابت ملی شدند.

آمار راه یافتگان سایر دانشگاه ها به مرحله تیمی نیز حاکی از آن است که از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۹ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۸ نفر، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۲ نفر، دانشگاه ایران ۲۳ نفر و از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۲ نفر به مرحله تیمی راه یافته اند.

شایان ذکر است دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حیطه استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه، رکورددار این رقابت بود.