سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

استاندار اصفهان از تصویب و تدوین طرح جامع سلامت این استان خبر داد

دکتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غدایی استان، با انتقاد از اینکه برخی افراد در استان بیشتر به نداشته ها توجه می کنند تا داشته های موجود، اظهار کرد: اصفهان در هیچ آسیب های اجتماعی پایتخت نیست

و رتبه اول را ندارد و لازم است آماری که از سوی افراد اعلام می شود مستندات لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم تهیه گزارش پیوست سلامت قبل از اجرای طرح های بزرگ توسعه ای تصریح کرد: در دو دهه گذشته در اجرای طرح های بزرگ در ابتدا توجیه اقتصادی و سپس پیوست اجتماعی و در ادامه لزوم دارا بودن پیوست زیست محیطی و پیوست فرهنگی مد نظر و در این اواخر پیوست رسانه ای هم مورد تاکید قرار گرفته است.

 دکتر زرگرپور با توجه به گزارش دبیرخانه ملی پیوست سلامت تصریح کرد: پیوست سلامت هم عامل پیشگیرانه است و هم نوعی آینده نگری و فرهنگ سازی در حوزه سلامت به شمار می رود.

 استاندار اصفهان اضافه کرد: امروز وجود پیوست سلامت طرح ها مد نظر قرار گرفته است که باید در تولد یک طرح و در زمانی که نطفه طرحی بسته می شود پیوست های آن نیز تدوین شود.

 وی افزود: پیوست های هر طرح باید در شروع طرح مورد توجه قرار گیرد و تدوین شود تا زمانی که این طرح به اجرا در می آیند نیازی به تغییر طرح و تدوین پیوست نباشد.

 مقام ارشد دولت در اصفهان با بیان اینکه در برخی ازطرح های بزرگ پیوست ها از خود طرح بیشتر است، گفت: در زمان طراحی طرح ها همه پیوست های مورد نیاز باید در نظر گرفته شود و مسئولان باید ملزم به اجرای این پیوست ها باشند.

 وی تاکید کرد: پیوست طرح ها باید از حاشیه بیرون آید و در بطن پروژه ها قرار گیرد.

 دکتر زرگرپور در ادامه به طرح جامع سلامت استان اشاره کرد و افزود: تدوین این طرح صورت گرفته است و با مصوبه امروز در ریل اجرا قرار گرفت.

 وی با بیان اینکه اطلس جامع بیماری های غیر واگیردار کشور در سال گذشته در حضور رئیس جمهور رونمایی و سپس اطلس استانی آن برای اجرا به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده شد، اظهار کرد: ما ملزم هستیم که این اطلس را مبنای فعالیت ها و برنامه ها قرار دهیم.

 استاندار اصفهان با اشاره به گزارش دانشگاه علوم پزشکی اولویت های این طرح را برشمرد و افزود: بیماریهای قلب و عروق، حوادث عمومی و غیر عمومی، بیماریهای روانی، سرطانها و سلامت مادر و نوزاد از اولویت های پیش بینی شده در این طرح می باشد.