یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

فعال کردن برنامه داوطلبان درمیان اتباع افغانستان مقیم شهر اصفهان

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، پنج شنبه 25 خردادماه، جلسه آموزشی با حضور پنجاه نفر از داوطلبان سلامت افغانستانی مقیم در شهر اصفهان را در محل مؤسسه امید مهاجر برگزار نمود.

در این جلسه، مسئول مشارکت مردمی درباره اهداف کلی برنامه با تاکید بر اینکه داوطلبان سلامت مهمترین رویکرد جذب مشارکت های مردمی در تحقق اهداف سلامت می باشند توضیحاتی ارائه کرد.

وی همچنین با توجه به اینکه یکی از برنامه های وزارت بهداشت تلاش برای ارتقای سطح سواد سلامت جامعه از طریق ظرفیت خانواده ها می باشد، بر موضوع طرح داوطلب سلامت تاکید و در خصوص انتظارات از داوطلبان سلامت و برنامه هایی که در زمینه ایجاد انگیزه در داوطلبان اجرا می شود سخنانی ایراد نمود.

سپس کارشناسان واحد سلامت روان درباره اهمیت تندرستی و ابعاد پنج گانه سلامت، نقش انسان در حفظ و ارتقای سطح سلامت با شعار سال سازمان بهداشت جهانی "بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم"، تعریف و انوع و علایم افسردگی و این که چگونه با فرد افسرده رفتار کنیم و نیز ابعاد و محورهای سلامت روان و نقش مهارت های اجتماعی در ارتقای میزان سلامت روان و نقش عوامل مؤثر در آن مطالبی بیان نمودند.

این جلسه با طرح پرسش از سوی شرکت کنندگان و ارائه پاسخ های مناسب از طرف برگزار کنندگان خاتمه یافت.