یکشنبه 31 06 1398

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 31 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

انجام بازرسی و ارایه آموزش های بهداشت حرفه ای در کارگاه های خدماتی

کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکزخدمات جامع سلامت ملک شهر یک، ملک شهر دو، ملک شهر سه و خانه اصفهان (مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت ملک شهر سه)، چهارشنبه 24 خرداد ماه،به صورت همزمان،

اقدام به بازرسی و ارائه آموزش های بهداشت حرفه ای در محل کار و اندازه گیری صدا و روشنایی در یازده کارگاه و واحد تولیدی محدوده کوچه صنعتگران  نمودند.

در این اقدام واحد مهندسی بهداشت حرفه ای با تأکید بر انجام بازرسی ها و ارایه آموزش های کارآمد و تاثیر گذار سلامت کار برای کارگران شاغل در کارگاه های زیر بیست نفرکارگر و همچنین ارایه خدمات فنی و مهندسی بهداشت حرفه ای مثل اندازه گیری میزان صدا و روشنایی، میزان مواجهه افراد شاغل با عوامل زیان آور محیط کار را تعیین کرده و با مقایسه نتایج حاصله با حدود و استاندارد های مجاز تماس شغلی، کارفرمایان را ملزم به انجام اقدامات کنترلی مناسب برای کاهش مواجهه کارگران با این عوامل می نماید.