یکشنبه 29 07 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 29 مهر 1397

1 6.jpg

اهدای عضو، اهدای زندگی

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميد نوروزي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشی درمانی الزهرا(س) گفت: اميد نوروزي 25ساله،كه بر اثر تصادف در بيمارستان اميرالمومنين شهرضا بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز شنبه يازدهم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

وی افزود: دوکليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر(ع) به دو بيمار پيوند و كبد اهدايي وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.