برگزاری جلسه توجیهی سنجش نوآموزان شهرستان برخوار

شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار، با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید طرح سنجش نوآموزان، جلسات آموزشی توجیهی را ویژه بهورزان 

 

و كلیه مراقبین سلامت شهرستان برگزار نمود.

در این جلسات دكتر كمالی مدیر شبكه و دكتر زیبنده پور معاون بهداشتی شبكه در خصوص اهمیت انجام دقیق معاینات نوآموزان بدو ورود به دبستان مطالبی را ارایه نمودند.  

سپس خانم فراحی مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، ضمن بیان دستورالعمل اجرایی برنامه ، در زمینه نحوه انجام ارزیابی مقدماتی با توجه به بسته خدمتی و راهنمای تكمیل پرسشنامه ها، تكمیل فرم مراقبت دوره ای گروه سنی ۶-۱۸ سال توضیحاتی بیان کرد.

در ادامه مسئول سلامت روان و سلامت دهان و دندان شبکه آموزشهای لازم در خصوص نحوه غربالگری سلامت روان، سلامت اجتماعی و اعتیاد، اقدامات مورد نیاز از جمله ارجاعات، پیام رسانی به گروه هدف و نحوه انجام معاینات دهان و دندان، ارجاعات، آموزشها، وارنیش تراپی و ثبت فرمهای مربوطه ارایه نمودند.

گفتنی است در پایان جلسه، ضمن پاسخ دهی به سئوالات حاضرین، بسته آموزشی، فرمهای مربوطه و سی دی بسته خدمتی گروه سنی ۶-۱۸ سال به كلیه واحدهای بهداشتی تحویل داده شد.