پنج شنبه 28 06 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 28 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

برگزاری جلسه ی آموزشی در خصوص قوانین و مقررات بهداشتی تولیدکنندگان کیک و شیرینی

گروه مهندسی بهداشت محیط شبکه برخوار جلسه ای آموزشی در خصوص قوانین ومقررات بهداشتی جهت  تولید کنندگان کیک وشیرینی در مسجد صاحب الزمان(عج) شهر سین برگزار نمود.

 در این جلسه که شهردار سین، مسئولین شبکه بهداشت و اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه حضور داشتند، ضمن بررسی مسایل و مشکلات بهداشتی موجود، کلیه قوانین و مقررات بهداشتی مطرح شد.

گفتنی است در پایان نیز مقرر شد با همکاری شهرداری سین و اتحادیه از فعالیت کارگاههای زیرزمینی جلوگیری بعمل آید.