پلمب یک واحد ماست‌بندی در شهرستان برخوار

واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان برخوار  با همکاری اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان، یک واحد تولید ماست‌بندی غیرمجاز را شناسایی و پلمپ نمود.

پیرو بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط در روز دوشنبه 30 فروردین‌ماه از ماست‌بندی‌های شهرستان برخوار، در یک واحد ماست‌بندی، حدود 250 کیلوگرم شیر خشک و 50 کیلوگرم نشاسته کشف و شناسایی شد که متصدی از محصولات فوق در ماست تولیدی خود استفاده می‌کرد.

این اقدام  که به نوعی تقلب در تولید محصولات غذایی محسوب می شود و همچنین استفاده از کارگر افغانی در جریان تولید ماست، منجر گردید با توجه به نواقص بهداشتی موجود، مکان بلافاصله پلمپ گردد.