پنج شنبه 31 03 1397

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 31 خرداد 1397

feed-image خبر خوان

مصاحبه با سرپرست مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت سیدالشهدا(ع)

در مصاحبه با دکتر معمارزاده، با اهم اقدامات بهداشتی درمانی مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت سیدالشهداء(ع) آشنا می‌شویم.

گفتگوی صمیمی با مدیر خدمات پشتیبانی و تجهیزات پزشکی دانشگاه

سید احمد تبعیدیان مدیر خدمات پشتیبانی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد که گستره حوزه مسئولیت وی در مدیریت مذکور مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه می‌باشد.

گفتگوی صمیمی با مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

محمد جواد‌محب یکی از مدیران با‌سابقه دانشگاه علوم پزشکی است.