جمعه 04 12 1396

آخرین بروز رسانی : جمعه, 04 اسفند 1396

آقای دکتر ذبیح ا... شاهمرادی معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه

اطلاعات تماس

آدرس:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره 4 81746-73461

تلفن: 7923030

فکس: 6685145

http://csa.mui.ac.ir

فرم تماس

قسمتهای ضروری*